Informujemy , że zgodnie z zarządzeniem  Nr 897/3088/23 Prezydenta  Miasta Koszalina z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie ustalania terminów przerw w pracy  przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Koszalin w roku szkolnym 2023/2024 , przerwa wakacyjna w naszym przedszkolu będzie trwać od 1 lipca 2024r do 31 lipca 2024r.    

 

Na chwilę obecną, z uwagi na trudna sytuację kadrową, niemożliwe jest potwierdzenie funkcjonowania przedszkoli zastępczych. Wobec powyższego prosimy , aby zaplanowali sobie Państwo opiekę nad dziećmi w okresie całej przerwy urlopowej.