Zasady ekranowe w naszym domu

 • Ustalamy limity czasu spędzanego przed ekranem.
 • Wspólnie korzystamy z urządzeń ekranowych (dotyczy rodziców i dzieci w wieku 2 – 12 lat).
 • Wspólnie określamy aplikacje, programy i strony, z jakich korzystają dzieci.
 • Podczas posiłków nie korzystamy z żadnych urządzeń ekranowych.
 • Nigdy przed snem Dzieci nie korzystają z urządzeń cyfrowych.
 • Dbamy o aktywność fizyczną i kontakty społeczne.
 • Zaczynamy dzień bez ekranów, bez telefonów.
 • Nie korzystamy z urządzeń ekranowych w czasie drogi do szkoły i do pracy.
 • Kierując samochodem nie obsługujemy urządzeń ekranowych.
 • Podczas odrabiania lekcji korzystamy z urządzeń tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do rozwiązania zadań domowych.
 • Spotkania z przyjaciółmi staramy się spędzać bez urządzeń.
 • Gdy zapomnimy telefonu, nie rozpaczajmy, da się jakoś przeżyć ten dzień.