Rola zabawy w życiu dziecka

 

Zabawa jest jedną z ważniejszych aktywności, związanych zarówno z rozwojem społeczno-emocjonalnym, jak i poznawczym dziecka. Jest ona bardzo ważna dla prawidłowego rozwoju. Za pośrednictwem zabawy dziecko zaspokaja wiele ważnych potrzeb: uczy się oddzielać rzeczywistość od wyobraźni, rozwija myślenie abstrakcyjne, ćwiczy podporządkowywanie się regułom i przechodzenie od spontanicznego działania do realizowania zaplanowanych wcześniej aktywności, uczy się wyrażania emocji
i prawidłowych reakcji w sytuacjach społecznych.

W przedszkolu dzięki zajęciom, które odbywają się głównie w formie zabawy, dziecko rozwija zmysły, doskonali sprawność fizyczną, manualną , zdobywa wiedzę i rozwija mowę, a co za tym idzie – również myślenie.

Zabawa pełni też funkcję terapeutyczną – stwarza okazję do wyrażania emocji, pozwala wczuć się
w emocje innych. Wspólna zabawa daje poczucie wspólnoty i przynależności. Dzięki ćwiczeniu i doskonaleniu wspomnianych powyżej umiejętności dziecko staje się zdolne do podjęcia wyzwań związanych z nauką szkolną.

Najwyższą formą zabawy, dostępną dziecku pod koniec wieku przedszkolnego (5–6 lat), jest gra
z regułami, która wymaga zdolności do podporządkowania się zasadom gry, a także uwzględniania pozostałych uczestników zabawy jako równorzędnych partnerów, negocjowania z innymi swoich pomysłów, czyli współdziałania.

Dzieci w wieku przedszkolnym potrafią bawić się same, bez udziału dorosłych, co nie oznacza, że nie potrzebują zaangażowania opiekunów w tej kwestii. Zabawa jest potrzebna dziecku, ale również rodzicom, ponieważ dostarcza informacji na temat rozwoju dziecka
i pozwala lepiej je poznać, odstresowuje, a dzięki przeżywanym podczas niej emocjom wzmacnia więź. Zabawa pozwala wyzwolić dorosłym swoje ‘’wewnętrzne dziecko’’  
i powrócić do świata, który był im kiedyś bliski. Zabawa jednoczy rodzinę, grupę w przedszkolu, pozwala zbudować więzi, a dzieciom zapewnia dobre samopoczucie i energię do poznawania świata. . Czas spędzony na zabawie to również czas poświęcony na przygotowanie dziecka do dorosłego życia.

Drogi Rodzicu, pamiętaj  :

 1. Wspólne spędzanie czasu w rodzinie i w grupie rówieśniczej jest konieczne dla prawidłowego emocjonalnego, społecznego i intelektualnego rozwoju dziecka, gdyż zaspokaja jego ważne potrzeby.
 2. Znajdź czas na zabawę z dzieckiem i rób to systematycznie, najlepiej każdego dnia. Bardziej niż ilość czasu liczy się zaangażowanie i autentyczna uwaga. Czas zabawy ma należeć wyłącznie do dziecka, rodzic nie ogląda wówczas telewizji, nie używa telefonu.
 3. Najlepiej spytać dziecko, w co miałoby ochotę się bawić podczas Waszego czasu zabawy.
 4. Zabawa niedyrektywna to taka zabawa z dzieckiem, w której rodzic tak kieruje zabawą, aby dziecko samo dokonywało wyborów, czekało na swoją kolej, uczyło się przez własne działanie. Rodzic jest otwarty na pomysły i propozycje dziecka. Dzięki takiej zabawie rodzic może lepiej poznać uczucia i myśli dziecka.
 5. Zastanów się, jakie zabawy pamiętasz ze swojego dzieciństwa, wykorzystaj je, bawiąc się ze swoim dzieckiem.
 6. Postaraj się wyzwolić swoje wewnętrzne, spontaniczne i radosne dziecko. Dorośli również potrzebują zabawy, żeby zadbać o dobre samopoczucie.
 7. Nauczyciele i rodzice powinni proponować dzieciom zabawy odpowiednie dla danego wieku. W literaturze
  i Internecie można znaleźć mnóstwo inspiracji do zabaw dla dzieci
  w różnym wieku.
 8. Opiekunowie mogą wykorzystywać codzienne czynności do wymyślania nowych zabaw. Bawić można się wszędzie i wszystkim – rozwijajcie kreatywność, wymyślając razem
  z dzieckiem zabawy z użyciem koca, piłki, papieru itp.  Im prostsza zabawa, im mniej zabawek, tym większy nacisk na bycie razem.
 9. Należy pamiętać, że zabawa to wiele różnych aktywności, np. wspólna naprawa roweru, pieczenie ciastek, sadzenie roślin, robienie zdjęć, wyjście na basen czy wspólna przejażdżka rowerowa.
 10. Ważne są zabawy relaksacyjne, wyciszające, zwłaszcza pod koniec dnia, np. dziecięce masażyki, ćwiczenia uważności dla dzieci.
 11. Wspólne przepychanki, turlanie, podrzucanie, siłowanie się (zwłaszcza z tatą) pozwalają dziecku lepiej odróżniać zabawę od przemocy oraz postawić właściwe granice.
 12. Przy wyborze zabaw warto z góry ustalić zasady, np. niedopuszczalne są zabawy agresywne, obrażanie i bicie innych czy niszczenie przedmiotów. Kiedy zasada zostanie złamana, a dziecko od razu nie skoryguje swojego zachowania, zabawa powinna zostać przerwana.
 13. Warto wyłączyć z czasu zabawy oglądanie telewizji czy granie w gry komputerowe (nawet wspólne).
 14. Podczas zabawy dorośli powinni: chwalić, opisywać zachowanie, wyrażać entuzjazm, unikać pytań i poleceń.
 15. W czasie zabawy należy unikać wszystkiego, co kojarzy się dziecku z obowiązkami,
  a więc  poprawiania, udzielania wskazówek oraz wytykania błędów, krytykowania, porównywania czy ośmieszania.
 16. Jeśli rodzice mają więcej dzieci, czas zabawy powinien zostać wyznaczony dla każdego
  z nich.