Drodzy Rodzice !!!

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 731 /2404/22 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie uzgodnienia dziennej stawki żywieniowej za wyżywienie
dzieci uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Koszalin informuję, że od 1 stycznia 2023 r. dzienna stawka żywieniowa w przedszkolu wynosi 12,00 zł.

Szanowni Rodzice !!!

informujemy, że w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 14 października 2022 r. opublikowana została Uchwała  Nr L/792/2022 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 4 października 2022 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Miasto Koszalin.

 Zgodnie z treścią uchwały, wchodzi ona w życie z dniem  1 listopada 2022 r. 

Oznacza to, że począwszy od 2 listopada 2022 r. opłata za każdą rozpoczętą godzinę w czasie przekraczającym wymiar bezpłatnego wychowania, kształcenia i opieki wzrośnie ze stawki 1 zł do stawki 1,14 zł.