Szanowni Państwo, informujemy, że wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone w dniu 19
maja 2023 r. o godz. 15:00. Będą one dostępne po zalogowaniu do konta
kandydata w systemie naboru. Możliwość zalogowania zostanie włączona w chwili
ogłoszenia wyników naboru.

Przypominamy, że ostatecznym warunkiem przyjęcia
dziecka do przedszkola jest potwierdzenie woli uczęszczania dziecka do jednostki, do
której zostało zakwalifikowane. Potwierdzić wolę można na dwa sposoby:


- elektronicznie: po zalogowaniu się do konta utworzonego podczas rejestracji
kandydata – rodzice posiadający profil zaufany ePUAP lub bankowości elektronicznej
będą mieli możliwość potwierdzenia woli bezpośrednio w systemie elektronicznego
naboru;


- osobiście: poprzez złożenie pisemnego oświadczenia w przedszkolu, do którego
zakwalifikowało się dziecko. Wniosek dotyczący potwierdzenia woli znajduje się w
zakładce Rekrutacja>karta potwierdzenia woli - rekrutacja 2023/2024.

Czynności te należy bezwzględnie uczynić do 24 maja 2023 r. do godz.
15:00. W przypadku braku potwierdzenia woli uczęszczania kandydata do
wybranego przedszkola, dziecko zostanie skreślone z listy dzieci przyjętych.